02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

โปรแกรมสต็อกและงานขาย PPAMETAL

รับเขียนโปรแกรม / ระบบเน็ตเวิร์ค / รับถ่ายภาพ / รับทำเว็บไซต์

จัดทำระบบการจัดการสต็อกสินค้าโลหะ การจัดการลูกค้าและออกบิลขายให้กับบริษัทอันดับหนึ่งด้านการจำหน่ายโลหะ
ซึ่งโปรแกรมจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานแบบดั้งเดิมที่ใช้โปรแกรม DOS เปลี่ยนเป็น เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) แทน
รวมไปถึงการเดินระบบเน็ตเวิร์คให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กรเชื่อมต่อกันด้วยการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์กลาง
บริษัทยังได้เหมาทำให้ทางบริษัทออกแบบเว็บไซต์และรับถ่ายภาพสถานที่ อาคาร และชิ้นงานสินค้า