02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

แอนิเมชั่นรายการดันดารา

รับเขียนโปรแกรม / ออกแบบกราฟฟิิค

รายการเกมส์ดันดารา ของบริษัทชื่อดังของไทยทีวีสีช่อง 3
บริษัทรับเขียนโปรแกรมการสร้างแท่นให้คะแนนให้กับคณะกรรมการทั้ง4ท่าน

โดยการเลื่อนแป้นพิมพ์ให้สัมพันธ์กับจอกราฟฟิคโดยคะแนนจะถูกเลื่อน
และคำนวณให้กับผู้เข้าแข่งขัน เพิ่มความน่าสนใจ ตื่นเต้นและสวยงาม
ให้กับรายการเป็นอย่างมาก