02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

เว็บไซต์รับประกันสินค้าฟูจิฟิล์ม

ออกแบบเว็บไซต์ / รับเขียนโปรแกรม

ด้วยนโยบายของฟูจิฟิล์มที่ต้องการให้เว็บไซต์มีการลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อที่จะสามารถเช็คสถานะประกันได้ และบอกข้อมูลในส่วนของวันที่ซื้อ และวันที่ประกันหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ง่ายต่อการบริการที่ไม่ยุ่งยาก และรวดเร็ว อีกทั้งยัง ทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียด การบริการได้อย่างครบครัน รวมไปถึงการสระสมแต้มต่างๆ อีกด้วย

จึงเป็นหนึ่งในผลงาน ออกแบบเว็บไซต์ที่พิถีพิถันอีกหนึ่งงานของทางออเร้นจ์