02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

เดินระบบเน็ตเวิร์ค ให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับทำเว็บไซต์ | รับทำแอพพลิเคชั่น | ออกแบบเว็บไซต์ | รับเขียนโปรแกรม | รับเดินระบบเน็ตเวิร์ค

ทางบริษัทฯได้ลงพื้นที่ลงระบบการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงล็อคหน้าจอผู้ใช้งาน เพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 150 เครื่อง