02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

ออกแบบแอพพลิเคชั่น CSO 200

รับทำแอพพลิเคชั่น / ออกแบบกราฟฟิค / รับเขียนโปรแกรม / รับทำเว็บไซต์

ทางบริษัทออเร้นจ์ได้รับโอกาสในการทำแอพพลิเคชั่น ของ สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
จัดทำให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เป็นการให้ข้อมมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี รายงานแต่ละโครงการ ทางออเร้นจ์ถึงได้ออกแบบแอพพลิเคชั่น
ให้ผู้ที่ต้องการค้นคว้า หาความรู้ ทำความเข้าใจได้แบบง่าย รวมถึงดีไซน์ให้เรียบร้อยและสวยงามค่ะ

เข้าชมได้ที่ CSO 200 (โหลดได้ภายใน เดือนพฤษภาคม นี้)