02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

วีดิโอพรีเซ็นเทชั่น บริษัท‎ อินเตอร์ รับเบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

รับผลิต VDO PRESENTATION / รับแปลภาษา / รับถ่ายภาพ

ในยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูง การสร้างสื่อพรีเซ็นเทชั่น
เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่ช่วยสร้างผลกำไรผ่านสื่อให้คุณได้
เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ในยุคที่ทันสมัย
แบบนี้ ทาง บริษัท‎ อินเตอร์ รับเบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ ทางออเร้นจ์จึงได้มีโอกาส ผลิต
พรีเซ็นเทชั่นครบวงจร โดยมีคอนเซ็ปจัดเจนว่าให้ลูกค้า
ทุกท่านได้เข้าใจองค์กร เป้าหมาย วิดีทัศน์ ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ ทางออเร้นจ์ได้ส่งทีมเข้าไปถ่ายวีดีโอ
รวมถึงรูปภาพ และเรียนรู้รายละเอียดที่บริษัทต้องการ
จะพรีเซ้นต์ได้อย่างถ่องแท้ จึงรวมเป็นผลงานที่น่า
ภูมิใจมากเลยทีเดียว

รับผลิต VDO Presentation แนะนำบริษัท หน่วยงาน องค์กร โรงงานอุตสาหกรรม