02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

รับเขียนโปรแกรม KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

บริษัทออเร้นจ์ ได้มีโอกาสรับเขียนโปรแกรม KPI (Key Performance Indicator)
ให้โรงพยาบาลพิษณุเวช และได้มีการTraining การใช้โปรเเกรม KPI เพื่อให้บุคคลากรมีความเข้าใจในระบบมากยิ่งขึ้น