02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

รับเขียนโปรแกรมร้านอาหาร

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

รับเขียนโปรแกรมร้านอาหาร โดยลูกค้าสามารถเลือกเมนูที่ต้องการรับประทาน
ออเดอร์จะถูกส่งไปยังห้องครัว พร้อมแสดงสถานะขั้นตอนในการประกอบอาหาร
รวมทั้งสรุปรายการอาหาร และราคา เพื่อชำระเงิน
หรือหากต้องการเรียกดูบิลย้อนหลัง รายการอาหารยอดนิยม ก็สามารถทำได้
ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้กับร้านอาหารทุกประเภท