02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

รับเขียนโปรแกรมติดตั้งประตูกั้น 3 ขาให้ UNDER WATER WORLD PATTAYA

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

ผลงานรับเขียนโปรแกรมติดตั้งประตูกั้น 3 ขา ให้ Under Water World Pattaya
โดยการนำ QR Code จากบิลซื้อบัตรเข้าชม สแกนที่ประตูกั้นเพื่อเปิดประตู
นำมาใช้เพื่อช่วยควบคุมการเข้าออกของผู้เข้าชม และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่