02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

รับทำ CORPORATE IDENTITY , ออกแบบ CI , BRAND IDENTITY

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพพลิเคชั่น | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำ CORPORATE IDENTITY | ออกแบบ CI | BRAND IDENTITY

ทำอย่างไรให้แบรนด์ของคุณเป็นที่จดจำแก่เหล่าผู้บริโภค “ เพียงแค่เอ่ยชื่อ ”
บริษัทออเร้นจ์ฯ ช่วยคุณได้ ด้วยการออกแบบและดีไซน์โลโก้ หรือการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กร
เป็นการหลอมรวมเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมขององค์กรเข้าด้วยกัน
นำมาออกแบบเพื่อสร้าง Corporate Identity ให้เป็นตัวตนขององค์กรคุณ
รวมไปถึงการเลือกสีให้กับแบรนด์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ
เพราะสีคือสิ่งที่ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้ดีที่สุด

ตัวอย่างผลงานการออกแบบโลโก้ให้กับ : Kasetsart University Technology Accelration Center (KU-TAC)