02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

รับทำโปรแกรม FULFILLMENT

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

ระบบบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง
โดยสามารถเรียกดูรายการสินค้าตามสถานะการนำเข้า ส่งออก รายงานสินค้าคงคลัง
สามารถ Export คำสั่งซื้อให้อยู่ในรูปแบบ Excel ได้
สามารถคำนวณค่าจัดส่ง จากช่องทางที่ต้องการจัดส่ง และพิมพ์ใบปะหน้าแปะพัสดุ
เมื่อจัดส่งแล้วจะแจ้งหมายเลขพัสดุทาง E-mail หรือ SMS
อีกทั้งยังสามารถสรุปยอดขาย ผลกำไรได้อีกด้วย