02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

รับทำแอพพลิเคชั่นบันทึกข้อมูลซ่อมรถ

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

แอพพลิเคชั่นสามารถเพิ่มข้อมูลรถที่เข้ามาใช้บริการ
บันทึกข้อมูลลูกค้า ถ่ายภาพรถจากหลายมุม พร้อมถ่ายใบขับขี่ และเอกสารอื่นๆ
สามารถส่งข้อมูลไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอน
บันทึกข้อมูลช่างที่ดูแลแต่ละขั้นตอน ถ่ายภาพหลังซ่อม กดปิดงาน บันทึกข้อมูลไว้เพื่อเรียกดูภายหลัง