02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

ภาพบรรยากาศการทำบุญบริษัทประจำปี 2562

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริษัทออเร้นจ์ฯ ได้จัดงานทำบุญบริษัท
และนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ พร้อมถวายอาหารเพล สังฆทาน
และพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับพนักงานทุกท่าน