02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมและสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่ม BNI (BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL) ACHIEVERS

โดยผู้ช่วยผู้จัดการ คุณศรีสกุล เต็มสกุลพงษ์ ได้เป็นตัวแทนของออเร้นจ์ฯ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันที่โรงแรม Pullman Bangkok G
ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นนักธุรกิจ และเหล่าผู้บริหารกันในทุกสัปดาห์

รับทำเว็บไซต์ | รับทำแอพพลิเคชั่น | ออกแบบเว็บไซต์ | รับเขียนโปรแกรม