02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

บริษัท ออเร้นจ์ฯ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์

บริษัท ออเร้นจ์ฯ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ “Virtual Buyer Seller Meet 2023 (Focus on Electronics and Computer Software)” โดย พณ. นาย นาเกช ซิงห์ เอกอักครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และมีการแนะนำตัวตัวแทนผู้ส่งออกอินเดีย แลผู้ส่งออกไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน contact เพื่อสามารถเป็น partner กันในอนาคต

รับทำเว็บไซต์ | รับทำแอพพลิเคชั่น | ออกแบบเว็บไซต์ | รับเขียนโปรแกรม