02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

บริษัท ออเร้นจ์ฯ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพพลิเคชั่น | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

ด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทางออเร้นจ์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน จึงได้มีมาตรการให้ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ออฟฟิศทั้ง 2 แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ และพิ้นผิวสัมผัส