02-424-5559

081-591-0000 (24HR)

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

รับทำเว็บไซต์ | รับทำแอพพลิเคชั่น | ออกแบบเว็บไซต์ | รับเขียนโปรแกรม

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
จากบริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เข้ามาให้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
และพร้อมทั้งเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ความดัน ปัสสาวะ ไขมันในเลือด